فهرست پوشه‌ها و صفحه‌هایی که نشانک دارد در اینجا قرار دارد، برای استفاده از این قابلیت وارد سامانه شوید


موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

ایده‌پردازی درباره هم‌افزا

محفلی برای ایده پردازی درباره هم‌افزا

اهداف

کشف ایده‌های موثر برای بهبود ‌هم‌افزا

مخاطبان

کسانی که می‌خواهند نظر یا پیشنهادی برای بهبود سامانه عمومی هم‌افزا مطرح کرد و یا در مورد ایده های مطرح شده اظهار نظر کنند.

کلیدواژه ها:

توضیح

عضویت در این گروه برای همه کاربران آزاد است.

در این گروه پیشنهادهای نرم افزاری و اولویت های گردآوری و تولید محتوا قابل طرح هستند.