موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محورها

  1. بسترهای ICT و استقرار GIS
  2. زیرساخت‌های داده‌های مکانی SDI
  3. کاربردسازی سنجش از راه دور RS و کاداستر
  4. نقش GIS در مدیریت مخاطرات محیطی و مدیریت سبز
  5. کاربردی‌‌سازی سیستم اطلاعات مکانی GIS در فرایندها
  6. اثرات اقتصادی به کارگیری GIS و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
علوم فیزیکی و مهندسی علوم زمین همه موارد