موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محور ها

 1. محورهای بخش خدمات
  1. دولت و اقتصاد مقاومتی
  2. اقتصاد مقاومتی و مدیریت کلاس جهانی
  3. رهبری سازمان در کلاس جهانی
  4. مدیریت شهری و روستائی در کلاس جهانی
  5. منابع انسانی در کلاس جهانی
  6. گردشگری و صنایع دستی در کلاس جهانی
  7. بهداشت و سلامت در کلاس جهانی
  8. بانک و مالی در کلاس جهانی
  9. دانش و پژوهش در کلاس جهانی
  10. مشتری مداری در کلاس جهانی
 2. محورهای بخش تولید
  1. ناب – چابک و کلاس جهانی
  2. تولید و عملیات در کلاس جهانی
  3. مدیریت پروژه در کلاس جهانی
  4. بهره‌وری و کیفیت در کلاس جهانی
  5. زنجیره تأمین در کلاس جهانی
  6. تحقیق و توسعه در کلاس جهانی
  7. ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT ) در کلاس جهانی
  8. شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی در کلاس جهانی
  9. مدیریت کسب و کار و اشتغال در کلاس جهانی
علوم اجتماعی تجارت، مدیریت و حسابداری همه موارد