موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

اهداف

 1. ایجاد فضای تعامل و هم اندیشی علمی بین محققان و اندیشمندان.
 2. دعوت از اساتید، دانشمندان، سیاستگزاران و ... مرتبط با ادبیات از ایران و دیگر کشورها و ایراد سخنرانی‌های علمی توسط آن‌ها، تبادل نظر، بازدیدهای علمی و ....
 3. ارائه آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در موضوع همایش.
 4. برگزاری هم اندیشی، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و تبادل نظر و ...

محورها

 1. عرفان و حکمت باباطاهر
 2. مشرب عرفانی باباطاهر
 3. عرفان باباطاهر
 4. اصطلاحات عرفانی باباطاهر
 5. سلوک عرفانی باباطاهر
 6. قلندریات در افکار باباطاهر
 7. رابطه باباطاهر با قلندریه
 8. همانندی­های عرفانی باباطاهر و عین­القضات همدانی
 9. مرگ اندیشی عرفانی باباطاهر
 10. وحدت وجود در عرفان باباطاهر
 11. عشق، عاشق و معشوق در تأملات عرفانی باباطاهر
 12. دوبیتی­های باباطاهر
 13. تصویرگری در دوبیتی­های باباطاهر
 14. معرفی، نقد و بررسی آثار باباطاهر
 15. اشعار پورفریدون در نسخه­های چاپی اشعار باباطاهر
 16. فهلویات در شعر باباطاهر
 17. صنایع لفظی در دیوان باباطاهر
 18. عاشقانه­های محلی باباطاهر
 19. مباحث زبان شناسیک باباطاهر
 20. جایگاه باباطاهر در شعر عارفانۀ فارسی
 21. تأثیر باباطاهر بر شاعران دوبیتی سرای اعصار بعد
 22. اشعار الحاقی باباطاهر
 23. زیبایی شناسی و فرانوگرایی در شعر باباطاهر
 24. شگردهای زبانی در دوبیتی­های باباطاهر
 25. دربارۀ تصحیح انتقادی دیوان باباطاهر
 26. وزن فهلویات باباطاهر
 27. تاریخ روزگار باباطاهر
 28. سلجوقیان و رابطۀ آنان با صوفیه
 29. شرح حالات و احوال باباطاهر
 30. جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان
 31. جایگاه معنوی باباطاهر درکشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و افغانستان
 32. نگاه خاورشناسان به باباطاهر
 33. نگاه خاورشناسان به باباطاهر
 34. کتاب­شناسی باباطاهر
 35. کتاب­شناسی باباطاهر
علوم اجتماعی هنر و علوم انسانی همه موارد