موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

محورها

  1. کاربردهای دورکاوی (فتوگرامتری و سنجش از دور) در زمینه اندازه سنجی، کالبدشناسی و پایش محیط زیست و میراث فرهنگی
  2. سنجنده‌ها و فناوری‌های نوین برای مستند نگاری میراث طبیعی و فرهنگی
  3. مدلسازی و پردازش داده‌های دورکاوری در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
  4. نگهداری، پایش و باز زنده‌‌سازی میراث طبیعی و فرهنگی
  5. حریم و چشم‌انداز میراث طبیعی و فرهنگی
  6. کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی
  7. مستند نگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی
  8. آشکار‌‌سازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی
  9. آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
علوم اجتماعی هنر و علوم انسانی همه موارد