موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

دانش در ذهن انسان‌ها است؛ آنچه که در مستندات آورده می‌شود، صورتی از دانش (و نه خود دانش) بوده و برای انتشار دانش و یادآوری به کار می‌رود. بنابراین یکی از روش‌های دسترسی به دانش، آشنایی با اشخاص مرتبط و تعامل با آن‌ها به صورت فردی و گروهی است. گروه‌ها در انواع مختلف (کانون تفکر، اجتماع یادگیری و ...) فضای مناسبی برای انتقال و تولید دانش فراهم می‌کنند.

درگاه