موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.
نویسنده (ها): سید رضا، فاطمی امین
ناشر: انتشارات هم‌افزا
سال انتشار : 1393
محل نشر: تهران
شابک: 9786009516308

Loading

راهنمای مطالعه کتاب

این کتاب، مبانی مدیریت دانش در پارادایم هم‌افزا را ارائه می‌دهد تا فهم کاملی از مفاهیم و کاربردهای مدیریت دانش حاصل شود. مخاطبان این کتاب جویندگان علم هستند، در سطوح و کسوت‌های مختلف؛ به‌ ویژه:

  • کسانی که می‌خواهند به افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های علمی خود و دیگران کمک کنند؛
  • کسانی که می‌خواهند وقتشان در پیچ وتاب انبار شلوغ و به هم ریخته مطالب منتشرشده در رسانه‌ها (از مقالات و کتاب‌ها گرفته تا وب) تلف نشود؛
  • کسانی که نیاز به یک مرجع یکپارچه، دقیق، بهنگام، صحیح و آشکار برای کسب دانش را احساس کرده‌اند؛
  • کسانی که می‌خواهند در یک فضای علمی با دیگران در ارتباط باشند و بهنگام بمانند.

اگر شما در این گروه‌ها قرار می‌گیرید؛ مخاطب این کتاب هستید، در هر نقشی که باشید: دانشجو، دانش آموز، مدرس، پژوهشگر، صاحب نظر، کارشناس، مدیر، اهل تفکر و ...

محتوای کتاب در پنج فصل و پنج پیوست تنظیم شده است. فصل سوم (ماهیت مدیریت دانش) اصلی‌ترین فصل کتاب است، اما فصل اول و دوم مهم‌ترین فصل‌ها هستند؛ زیرا آمادگی ذهنی برای ورود به فصل سوم را فراهم می‌کنند. فصل چهارم مباحث پیرامونی مدیریت دانش را مطرح کرده و در فصل پنجم، معماری و زیرساخت‌های سامانه دانش هم‌افزا و سپس کاربردهای آن مطرح می‌شود؛ کتاب در این فصل رنگ و بوی عملیاتی می‌گیرد.

فصل 1: دانش

در فصل یک، ابتدا مفهوم دانش و مفاهیم مرتبط با آن تعریف شده و سپس انواع دانش‌ها معرفی می‌شود. در ادامه رابطه علم با عمل، رابطه دانش با ارزش بیان شده و پس از توضیح ارزش علم به کیفیت دانش پرداخته شده است. «مفهوم دانش» برای بسیاری از افراد آن چنان پیچیده و مبهم است که حتی در کتاب‌های تخصصی و پیشرفته مدیریت دانش از آن به عنوان «معما» تعبیر می‌شود. محتوای این فصل تا حدی فلسفی است؛ اما اگر می‌خواهید فهم مبنایی از مدیریت دانش داشته باشید، باید ذهن خود را درگیر این مباحث نمایید.

فصل 2: سامانه دانش

در فصل دوم، سامانه دانش تشریح می‌شود. یک سامانه را با رویکرد ساختاری یا رفتاری می‌توان توصیف کرد. در این فصل پس از بیان مفهوم سامانه دانش، فعالیت‌های دانشی به عنوان رویکرد رفتاری به سامانه دانش، توضیح داده شده و سپس زیرساخت‌های لازم برای انجام فعالیت‌های دانشی معرفی می‌شود. در پایان این فصل، قابلیت‌های کلیدی یک سامانه دانش مطلوب بیان شده است. مفهوم «سامانه دانش»، حلقه وصل مفهوم «دانش» و «مدیریت دانش» است.

فصل 3: ماهیت مدیریت دانش

در فصل سوم مفهوم و ابعاد مدیریت دانش مطرح شده و جایگاه آن در فراعلم و مدیریت سامانه‌های انسانی مشخص می‌شود. در این فصل چارچوب عمومی برنامه دانش ارائه شده است که برای نظم دادن به سامانه دانش ضروری است. همچنین چارچوب پروژه پیاده‌‌سازی مدیریت دانش موردبحث قرارگرفته است.

فصل 4: درباره مدیریت دانش

پس از مشخص شدن معنای مدیریت دانش در فصل سوم، در این فصل مباحث پیرامونی مدیریت دانش شامل: ضرورت، خطاهای رایج در مدیریت دانش، نسل‌های مدیریت دانش و استانداردهای مربوطه ارائه می‌شود. تمایز قائل شدن بین نسل‌های مدیریت دانش بسیار مهم است، در غیر این صورت، ممکن است محصولی که تاریخ مصرف آن گذشته است را بخریم!

فصل 5: مدیریت دانش مبتنی بر هم‌افزا

در فصل پنجم، ابتدا بخش‌های پیش آماده و در ادامه زیرساخت‌های سامانه هم‌افزا توضیح داده شده است. سپس روش‌های انجام فعالیت‌های دانشی در سامانه هم‌افزا تشریح می‌شود که قابلیت‌های یک سامانه دانش جامع برای دستیابی به انواع اهداف علمی در سطوح مختلف را آشکار می‌کند.

پیوست 1: چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیا

سازمان بهره‌وری آسیا الگویی برای مدیریت دانش ارائه داده است. در این پیوست این الگوی معرفی شده و پرسشنامه آن ارائه شده است. از پرسشنامه سازمان بهره‌وری آسیا می‌توان برای ارزیابی سطح مدیریت دانش و سنجش آمادگی سازمان برای پیاده‌‌سازی مدیریت دانش استفاده کرد.

پیوست 2: سامانه مشاغل

تشخیص نیازهای دانشی هر شغل، به انتخاب افراد مناسب برای احراز آن شغل و طراحی دوره‌های آموزشی لازم و پشتیبانی دانشی کمک بسیار زیادی می‌کند. در این پیوست، سامانه مشاغل اونت معرفی شده و فواید آن برای مدیریت دانش شخصی و گروهی (در سطوح سازمان و جامعه) ذکرشده است.

پیوست 3: ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی

مدیریت دانش با بسیاری از مقوله‌های مدیریتی ارتباط گسترده‌ای دارد. در این پیوست به ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی به عنوان نمونه پرداخته شده است تا درک بهتری از ابعاد مدیریت دانش حاصل شود.

پیوست 4: راهنمای نرم‌افزار مدیریت دانش هم‌افزا - نسخه وب

برای آشنایی با قابلیت‌های زیرساخت‌های نرم‌افزاری مدیریت دانش، قسمت‌هایی از راهنمای نسخه وب نرم‌افزار هم‌افزا در این پیوست ارائه شده است. مطالعه این پیوست و ارتباط دادن قابلیت‌ها با نیازها، فهم کامل‌تری از مدیریت دانش را فراهم می‌کند.

پیوست 5: پرسش‌های رایج

در این پیوست برخی از ابهاماتی که معمولاً پرسیده می‌شوند، پاسخ داده شده است.

پیشگفتار کتاب

مدیریت دانش، موضوع جدیدی نیست، اما دربردارنده رویکرد جدیدی برای مدیریت است؛ مدیریت دانش هم در مدیریت فردی معنا می‌یابد و هم در مدیریت سازمان و جامعه. اگر مدیریت دانش به درستی فهمیده شود، پارادایم جدیدی را پدید آورده و تحول‌های بنیادی و گسترده‌ای را در پی خواهد داشت؛ بنابراین آشنایی با مدیریت دانش و آگاهی از قابلیت‌های آن برای همگان ضروری است.

در این کتاب با مبانی مدیریت دانش آشنا می‌شوید؛ البته مدیریت دانشی که در این کتاب به شما عرضه می‌شود، متفاوت از نسل‌های پیشین مدیریت دانش بوده و ممکن است دیدگاه فعلی شما را به چالش بکشد.

این کتاب از مباحث بنیادی فراعلم (علم درباره علم) آغاز کرده و به سرعت و البته بدون گسستگی وارد مباحث عملیاتی مدیریت دانش می‌شود. آغاز کردن از مباحث نظری حتی برای رویکردهای عملیاتی در مدیریت دانش ضروری است؛ زیرا فهم دقیق از مفهوم «دانش» و «مدیریت دانش»، در تشخیص نیازها و راه‌حل‌ها بسیار مؤثر است؛ مهم‌تر این که باید تمایز بین نسل‌های در حال افول مدیریت دانش با «مدیریت دانش جدید» آشکار باشد.

فهرست کتاب

فصل 1: دانش

1-1 مفهوم دانش

1-1-1 فضاهای واقعیت، ذهن و رسانه

2-1-1 واژه‌های علم و دانش

3-1-1 هست‌ها و بایدها

2-1 مفاهیم مرتبط با دانش

3-1 تقسیم‌بندی علوم

1-3-1 نهفته، آشکار

2-3-1 حضوری، حصولی

3-3-1 انضمامی، انتزاعی

4-3-1 هستی شناسی، نظریه‌ها، طرح ها

5-3-1 رشته ها

6-3-1 پارادایم ها

4-1 علم و عمل

1-4-1 اثر علم بر عمل

2-4-1 اثر عمل بر علم

5-1 دانش و ارزش

1-5-1 ارزش‌ها بخشی از دانش

2-5-1 ارزش‌ها مؤثر بر دانش

6-1 ارزش علم

7-1 کیفیت علم؛ قابلیت پذیرش به عنوان علم

1-7-1 مؤلفه‌های کیفیت علم

2-7-1 خطاهای اطلاعات و دانش موجود

1-2-7-1 خطا: هم‌افزا یی پایین بین معلومات

2-2-7-1 خطا: عدم توجه و یا پنهان بودن ارزش ها

3-2-7-1 خطا: بی توجهی به مفاهیم

4-2-7-1 خطا: تولید محتوای صوری

8-1 جمع بندی

فصل 2: سامانه دانش

1-2 مفهوم سامانه دانش

2-2 فعالیت‌های علمی؛ توصیف رفتاری سامانه دانش

1-2-2 فعالیت‌های درون سامانه دانش

2-2-2 شبکه سامانه‌های دانش

3-2 زیرساخت‌های فعالیت‌های علمی

1-3-2 تقسیم‌بندی

1-1-3-2 موضوعات

2-1-3-2 مفاهیم

3-1-3-2 اصطاح‌ها؛ برچسب ها

4-1-3-2 پودمان؛ بسته‌بندی محتواها

2-3-2 چارچوب‌ها

3-3-2 فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-3-3-2 وب دو، وب سه

2-3-3-2 قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت دانش

3-2-2-2 تنوع ابزارهای نرم‌افزاری

4-2 ویژگی‌های سامانه دانش مطلوب

1-4-2 توجه به همه ابعاد کیفیت دانش

2-4-2 پوشش همه ابعاد فعالیت‌های دانشی

3-4-2 تعامل مناسب با محیط

5-2 جمع بندی

فصل 3: ماهیت مدیریت دانش

1-3 مفهوم مدیریت دانش

2-3 ابعاد مدیریت دانش

1-2-3 مدیریت دانش در انواع سامانه‌ها؛ مدیریت دانش شخصی، سازمانی و ...

2-2-3 مدیریت دانش در فعالیت ها

3-3 جایگاه مدیریت دانش در فراعلم

4-3 جایگاه مدیریت دانش در دانش مدیریت

5-3 برنامه دانش

6-3 چارچوب برنامه راهبردی دانش سازمان

1-6-3 محدوده سامانه دانش

2-6-3 وضعیت سامانه دانش

1-2-6-3 شاخص‌های کلان

2-2-6-3 افراد

3-2-6-3 تعامل بین افراد و سبک رهبری

4-2-6-3 پایگاه‌های اطلاعات و مستندات

5-2-6-3 پشتوانه دانشی فرایندها، ساختارها، مقررات، محصولات

6-2-6-3 فرایندها و ساختارهای دانشی

7-2-6-3 فناوری اطلاعات و ارتباطات

8-2-6-3 چارچوب‌ها

9-2-6-3 تقسیم‌بندی ها

10-2-6-3 جمع‌بندی وضعیت

3-6-3 اهداف

1-3-6-3 ارزش‌های ورودی؛ اهداف و خط‌‌مشی‌های بالادستی

2-3-6-3 چشم‌انداز؛ تصویر مورد انتظار در سال‌های آتی

3-3-6-3 مقاصد؛ بهترین نتایج قابل دستیابی در راستای چشم‌انداز

4-3-6-3 ارزش‌های خروجی؛ الزامات دستیابی به مقاصد

4-6-3 راهبردها

1-4-6-3 راهبردهای میانی؛ مسیرهای دستیابی به اهداف

2-4-6-3 راهبردهای نهایی؛ راهبردهای رهبری سازمان برای نقش آفرینی عوامل

3-4-6-3 ارتباط بین اهداف، راهبردها و خط‌‌مشی ها

4-4-6-3 محیط کار؛ راهبردها از منظر عوامل

7-3 پروژه پیاده‌‌سازی مدیریت دانش

1-7-3 منشور پروژه

2-7-3 برنامه مدیریت پروژه

3-7-3 ارتباط بین برنامه دانش با پروژه پیاده‌‌سازی مدیریت دانش

8-3 جمع بندی

فصل 4: درباره مدیریت دانش

1-4 ضرورت مدیریت دانش

1-1-4 ماهیت دانش

2-1-4 تغییرات گسترده و فزاینده محیط

1-2-1-4 کیفیت نهفته؛ ورود به تحول سوم کیفیت

2-2-1-4 فشردگی زمان؛ کوتاه شدن فرصت ها

3-2-1-4 بی همتایی انبوه؛ موج عظیم متناسب سازی

4-2-1-4 تغییر ترکیب دارایی‌ها؛ افزایش سهم دارایی‌های نا محسوس

3-1-4 الزامات بالادستی

1-3-1-4 تاکید بر مدیریت دانش در سیاست‌های کلی نظام اداری

2-3-1-4 تاکید بر مدیریت دانش در جایزه ملی کیفیت ایران

3-3-1-4 تاکید بر مدیریت دانش در الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا(ای اف کیو ام)

4-1-4 تأکیدها و دستاوردها

5-1-4 ارتباط با مباحث مدیریتی مهم

6-1-4 عوارض ضعف در مدیریت دانش

2-4 خطاهای رایج در مدیریت دانش

1-2-4 خطا: عدم فهم دقیق و صحیح از دانش

2-2-4 خطا: تصور محدود از مدیریت دانش

3-2-4 خطا: اقدامات ناقص و نامنظم

4-2-4 خطا: نرم‌افزار؛ گام اول و آخر برای پیاده‌‌سازی مدیریت دانش

5-2-4 خطا: فرهنگ؛ متهم ردیف اول

6-2-4 خطا: خوب اما نه برای ما

3-4 نسل‌های مدیریت دانش

1-3-4 دیدگاه سه مرحله ای

2-3-4 دیدگاه دو دوره ای

3-3-4 دیدگاه دو نسلی

4-4 استانداردهای مدیریت دانش

5-4 جمع بندی

فصل 5: مدیریت دانش مبتنی بر هم‌افزا

1-5 معماری سامانه دانش هم افزا

2-5 زیرساخت‌های سامانه دانش هم افزا

1-2-5 تقسیم‌بندی

2-2-5 چارچوب‌ها

3-2-5 نرم‌افزار

1-3-2-5 قابلیت‌های مشترک نرم‌افزارهای هم افزا

2-3-2-5 نرم‌افزار نسخه وب

3-3-2-5 نرم‌افزار نسخه موبایل

4-3-2-5 نرم‌افزار نسخه دسک تاپ

5-3-2-5 افزونه ها

3-5 روش‌های انجام فعالیت‌های علمی میانی با هم افزا

1-3-5-یافتن

2-3-5 تدوین

3-3-5 ساماندهی

4-3-5 ارزیابی

5-3-5 انتشار

6-3-5 تحلیل

7-3-5 به کارگیری

4-5 روش‌های انجام پروژه‌های علمی در هم افزا

5-5 مدیریت سامانه‌های دانش با هم افزا

6-5 شبکه سامانه‌های دانش هم افزا؛ سپهر هم افزا

1-6-5 سامانه عمومی هم افزا

2-6-5 سامانه‌های دانش اختصاصی؛ برای سازمان‌ها و جوامع

3-6-5 مدیریت دانش شخصی با هم افزا

7-5 جمع بندی

پیوست ها

پ 1 چارچوب مدیریت دانش سازمان بهره‌وری آسیا

پ 2 سامانه مشاغل

پ 3 ارتباط بین مدیریت دانش و کارآفرینی

پ 3-1 مفهوم و ابعاد کارآفرینی

پ 3-2 تعامل بین مدیریت دانش و کارآفرینی

پ 3-2-1 سامانه‌های عمومی مدیریت دانش

پ 3-2-2 کارآفرینی سازمانی

پ 3-2-3 دانشگاه کارآفرین

پ 3-2-4 دولت کارآفرین

پ 3-2-5 کارآفرینی برای عرضه محصولات مدیریت دانش

پ 3-3 جمع بندی

پ 4 راهنمای نرم‌افزار نسخه وب

پ 4-1 چیدمان

پ 4-2 ناوبری

پ 4-3 ابزارها

پ 4-3-1 ابزارهای مطالعه

پ 4-3-2 ابزارهای تعامل

پ 4-3-3 ابزارهای تدوین

پ 4-3-4 ابزارهای وظیفه

پ4-4 میزکار

پ4-5 دیوار

پ4-6 درگاه قرآن کریم

پ4-7 درگاه دانشنامه

پ4-8 درگاه اسناد

پ4-9 درگاه اشخاص

پ4-9-1 صفحه شخصی کاربران

پ4-9-2 صفحه گروه

پ4-10 واژه‌های پرکاربرد در نرم‌افزار

پ 5 پرسش‌های رایج

محتواها و ابزار‌های جانبی

  • برای هر یک از فصل‌های این کتاب یک فایل پاورپوینت تدوین شده که در پیوست این صفحه قرار داده شده‌اند.
  • این کتاب منبع اصلی دوره آموزشی «مبانی مدیریت دانش» است و در صفحه این دوره آموزشی اطلاعات و فیلم‌های آموزشی ارائه خواهد شد.
  • برای پرسش و پاسخ درباره این کتاب بر روی زبانه دیوار (در بالای صفحه) کلیک کنید و از طریق این زبانه سؤالات خود را مطرح کنید. اگر مایلید سؤال یا نظر خود را فقط با نویسنده کتاب در میان بگذارید، وارد صفحه شخصی نویسنده شوید.
  • نرم افزار مدیریت دانش هم‌افزا دارای سه نسخه وب، موبایل و دسکتاپ است. برای استفاده از نسخه وب می‌توانید از سامانه عمومی هم‌افزا استفاده نمایید. برای آشنایی با سامانه عمومی هم‌افزا، درگاه راهنما را ببینید. نسخه موبایل و دسکتاپ به زودی عرضه خواهد شد؛ اگر عضو سامانه عمومی هم‌افزا شوید عرضه نسخه موبایل و دسکتاپ به اطلاع شما خواهد رسید.
کتاب مبانی مدیریت دانش هم‌افزا از مباحث بنیادی فراعلم (علم درباره علم) آغاز کرده و به سرعت و البته بدون گسستگی وارد مباحث عملیاتی مدیریت دانش می‌شود.
مدیریت دانش