موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

مخاطبان

مخاطبان این دوره همه کاربران هم افزا هستند.

سرفصل ها

سرفصل های این دوره عبارت اند از:

 1. گام های آغاز
 2. نرم افزار
  • صفحات
  • ابزارها
  • ناوبری؛ بازیابی محتوا
  • مرور محتوا
  • تدوین محتوا
  • تعامل بین کاربران
  • وظایف
  • تقویم
  • بازار
  • صفحه کاربری
  • حساب کاربری
  • میزکار
 3. کاربردها و کاربران هم افزا
 4. انواع محتواهای هم افزا
 5. روش های انجام کارها در هم افزا
 6. زیرساخت های هم افزا

منابع

منبع این دوره عبارتند از:

اهداف یادگیری؛ نتایج مورد انتظار

انتظار می رود افراد شرکت کننده در این دوره توانایی های زیر را بدست آورند:

 1. با قابلیت های نرم افزار هم افزا آشنا شوند؛
 2. فهم اولیه ای از معماری هم افزا به دست آورند.

آموزشی مدیریت دانش همه موارد