موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

انواع محتواها در سامانه هم افزا در قالب انواع صفحات ارائه می شوند. در این راهنما، انواع صفحات معرفی و توضیح داده شده است.

انواع صفحات

صفحات متنوع و متعددی در سامانه هم افزا تعریف شده اند. انواع صفحات به لحاظ نوع محتوا عبارتند از:

 1. درگاه ها: درگاه (پرتال1) مکانی است که اطلاعات و خدمات را از منابع مختلف در یک جا به صورت یکپارچه گردآوری می کند
 2. کاربری: افراد، گروه ها و سازمان ها دارای صفحات کاربری هستند. صفحات کاربری شامل زبانه های درباره، مطالب، گزیده ها، دیوار و میز کار هستند.
 3. یکپارچه: صفحاتی که محتوای های آن ها بر اساس چارچوب های هم افزا تنظیم شده است.
 4. پراکنده: مقالات، کتاب ها و سایر اسنادی که به طور مستقل از یکدیگر و بدون رعایت مفاهیم و چارچوب های یکسان تدوین شده اند.

صفحات به لحاظ رسمیت به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. رسمی: صفحاتی که برای استفاده همه کاربران ارائه شده است.
 2. شخصی: صفحاتی که کاربران برای خود یا همکارانشان ایجاد می کنند و محتوای آن برای استفاده همه کاربران تایید نشده است.

اجازه مشاهده و ویرایش انواع صفحات بر اساس سطح دسترسی کاربران تعیین می شود.

نکته:

 • در صورت داشتن مجوز، شما می توانید ابتدا یک صفحه شخص ایجاد کرده و سپس پیشنهاد بدهید که آن صفحه رسمی شود.

درگاه ها

درگاه، دربردارنده پیوند صفحات و ابزارهای مشابه است. برای موضوعاتی که محتواها و یا ابزارهای متعددی داشته و یا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، یک درگاه ایجاد می شود. استفاده از درگاه ها یکی از روش های ساماندهی و بازیابی اطلاعات و دسترسی به ابزارها است.

درگاه ها دو دسته هستند:

 • درگاه هایی هم نوع: درگاه هایی که دربردارنده یک نوع از محتواها و ابزارها هستند؛ مانند درگاه های قرآن کریم، دانشنامه، اسناد، اشخاص، پرس و جو و ...
 • درگاه های موضوعی: درگاه هایی که دربردارنده محتواها و ابزارهای مرتبط با یک موضوع هستند، مانند درگاه های پژوهش، مدیریت دانش، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت و ...

مثال: درگاه پرس و جو تمام پرسش و پاسخ های مطرح شده را در یک جا جمع کرده است؛ درگاه مدیریت دانش شامل محتواهای یکپارچه، کتاب ها، مقالات، همایش ها، گروه ها و ابزارهای مرتبط با مدیریت دانش است.

درگاه قرآن کریم

درگاه قرآن کریم شامل سوره های قرآن کریم است.

درگاه دانشنامه

درگاه دانشنامه شامل پیوندهای صفحات یکپارچه (بر اساس زیرساخت های هم افزا) است.

درگاه اسناد

درگاه اسناد دربردارنده مقالات، کتاب ها، گزارش ها، قوانین و مقررات و ... است. این درگاه امکان دسترسی به انواع اسناد را فراهم می کند.

درگاه شبکه اجتماعی

درگاه شبکه اجتماعی پیوند صفحات کاربری آخرین افراد، گروه ها و کانال های ایجاد شده را نمایش می دهند. همچنین با کلیک بر روی پیوندهای جستجو در این صفحه، پنجره جستجوی کاربران باز شده و در این پنجره می توانید افراد، گروه ها و کانال ها را جستجو کنید.

نکته ها:

 • صفحه کاربری افراد، بعد از عضویت به طور خودکار ایجاد می شود.
 • برای ایجاد گروه یا کانال جدید از ابزارهای گروه جدید یا کانال جدید استفاده کنید؛ با کلیک کردن روی آیکن ابزار در زیر عنوان صفحه، نوار ابزارها باز شده که دربردارنده این دو ابزار نیز هست.
 • دانش در ذهن انسان ها است؛ آنچه که در مستندات آورده می شود، صورتی از دانش (و نه خود دانش) بوده و برای انتشار دانش و یادآوری به کار می رود. یکی از روش های دسترسی به دانش، آشنایی با اشخاص مرتبط و تعامل با آن ها به صورت فردی و گروهی است. گروه ها در انواع مختلف (کانون تفکر، اجتماع یادگیری و ...) فضای مناسبی برای انتقال و تولید دانش فراهم می کنند.

درگاه آموزش

فهرست دوره های آموزشی در درگاه آموزش ارائه می شود.

درگاه پرس و جو

درگاه «پرس و جو» فضایی برای یکپارچه سازی پرسش و پاسخ های مطرح شده در همه صفحات سامانه را فراهم می کند؛ پرسش هاو پاسخ هایی که در سایر صفحات بیان شده، در این درگاه نیز فهرست می شوند؛ علاوه براین، می توان سؤالی را به طور مستقیم در این درگاه مطرح کرد.

پرس و جو، یک از روش های انتقال دانش و اطلاعات با رویکرد تقاضا محور است؛ پرسیدن روش ساده و موثری برای یافتن است!

صفحات یکپارچه

صفحات دانشنامه

دانشنامه، در بردارنده محتواهای یکپارچه است؛ محتواهایی که بر مبنای تقسیم بندی و چارچوب های مناسب، نظم یافته اند.

صفحه سوره

هر سوره از قرآن کریم، در یک صفحه قرار داده شده است. برای علامت گذاری آیات و ترجمه آن ها، یادداشت نویسی، معرفی و سایر فعالیت ها از ابزارهای صفحه استفاده نمایید. یادداشت ها و علامت گذاری های شما در زبانه میزکار این صفحه و همچنین میز کار شخصی خودتان درج می شود. در زبانه بحث، می توانید درباره مضامین آیات به بحث و پرسش و پاسخ با سایر کاربران بپردازید.

فهرست همه سوره ها در درگاه قرآن کریم ارائه شده است.

صفحه مفهوم

برای هر یک از مفاهیم یک صفحه در نظر گرفته می شود. در این صفحه تعریف مفهوم، واژه های متناظر و سایر مفاهیم مرتبط (در دریچه ناوبری) ارائه می شود.

در درگاه مفاهیم، امکان دسترسی به همه مفاهیم فراهم است.

صفحه برنامه راهبردی

در این صفحه یکی از برنامه های راهبردی که بر اساس چارچوب طراحی شده درج شده است. محتوای برنامه راهبردی به قسمت های محدوده، وضعیت، اهداف، راهبردها، گزارش و چکیده تفکیک می شود؛ که هرکدام از این قسمت ها به صورت زبانه هایی در کنار هم قرار می گیرند. البته زبانه های بحث و میزکار نیز که به طور پیش فرض در همه صفحات وجود دارند، به زبانه های صفحه برنامه راهبردی افزوده می شوند.

روش طراحی و تدوین برنامه راهبردی در چارچوب برنامه راهبردی بیان شده است.

صفحه پروژه

صفحه پروژه امکان مدیریت فعالیت ها و مستندات پروژه را فراهم می کند. در صفحه پروژه زبانه های «منشور، کتابخانه، بحث و میزکار» پیش بینی شده است:

 1. منشور پروژه در زبانه منشور نوشته می شود.
 2. در زبانه کتابخانه پیوند تمامی صورت جلسه ها، برنامه های عملیاتی، کتاب های تخصصی، گروه ها، کانال ها (که هر کدام یک صفحه مستقل دارند.) گذاشته می شود تا دسترسی به آنها راحت باشد.
 3. در زبانه بحث می توان درباره پروژه به تبادل نظر پرداخت. البته برای تبادل نظر بین ذینفعات پروژه، می توان گروه ها و کانال های متعددی ایجاد کرد.
 4. وظایف و گزارش های عملکرد مربوط به پروژه در زبانه میز کار درج می شود؛ البته هر کاربر اطلاعاتی که به آن دسترسی دارد را می تواند مشاهده نماید.

برای ایجاد صفحه پروژه از ابزار «صفحه جدید» (قرارگرفته در نوار انتها) استفاده نموده و نوع موضوع «پروژه» را انتخاب نمایید. همچنین در پنجره تعریف پروژه، گزینه ایجاد صفحه نیز وجود دارد که با تیک زدن آن، علاوه بر تعریف پروژه، صفحه ای نیز برای آن ایجاد می شود.

صفحه سبد پروژه

سبد پروژه، فهرستی از پروژه هایی است که در یک دسته قرار گرفته اند. ممکن است پروژه های یک سبد از منابع مشترکی استفاده نمایند و یا اهداف مشترکی داشته باشند. هر یک از پروژه ها، دارای یک صفحه مستقل هستند.

صفحه دوره آموزشی

صفحات دوره های آموزشی شامل 4 زبانه هستند:

 1. درباره: در این زبانه اطلاعاتی مانند اهداف، مخاطبان، سرفصل ها و ... بیان می شود. فهرست ارائه های قبلی این دوره (با مشخصاتی نظیر مدرس، زمان کلاس ها و ... ) نیز در این زبانه نمایش داده می شود.
 2. محتوا: در این زبانه محتوای دوره به صورت متن، اسلاید و یا فیلم ارائه می شود.
 3. بحث: در این زبانه امکان پرسش و پاسخ، بیان ایده ها و نظرات و ... برای همه کاربران (چه دانشجوی درس مربوطه باشند یا نباشند) فراهم است.
 4. میزکار: هر فرد در هم افزا یک میزکار دارد که شامل چندین قسمت (متناسب با سطح دسترسی و مسئولیت ها) است. اگر دوره آموزشی تحت نظر استادی ارائه شود، با ورود به میزکار در صفحه دوره آموزشی به طور پیش فرض قسمت آموزش در میزکار باز می شود. در این قسمت مدرسان می توانند کارهایی مانند طراحی آزمون، ورود نمرات، دریافت تکالیف و غیره را انجام دهند. دانشجویان نیز می توانند فعالیت های اداری مربوط به خود را پیگیری نمایند. گزارش های آماری به صورت های مختلف برای استفاده مسئولان آموزش در این قسمت قرار داده شده است.

اگر استفاده از دوره آموزشی نیاز به ثبت نام داشته باشد، دکمه ثبت نام درون زبانه «درباره» قرار داده می شود. برای ایجاد فضای اختصاصی بحث و تبادل نظر بین مدرس و دانشجویان، می توان یک گروه ایجاد نمود.

فهرست دوره های آموزشی در درگاه آموزش ارائه شده است.

صفحات راهنمای هم افزا

برای بخش های مختلف هم افزا راهنماهای متعددی تدوین شده اند و فهرست دسته بندی شده آن ها در درگاه راهنما ارائه شده است. پیوند صفحات راهنما در دریچه ناوبری (در پایین صفحات راهنما) نیز درج شده اند.

صفحات پراکنده

صفحه قانون

صفحات قوانین و مقررات مانند سایر صفحات زبانه های بحث و میزکار هستند. در زبانه متن مشخصاتی مانند مرجع تصویب، تاریخ تصویب و ... درج می شود.

فهرست قوانین و مقررات موجود در سامانه در درگاه قوانین و مقررات درج شده است.

صفحه مقاله

صفحه مقاله شامل چکیده و یا متن مقاله است. اگر فایل مقاله فرمتی داشته باشد که قابل نمایش در سامانه نباشد، به صورت فایل پیوست ارائه می شود.

با کلیک کردن روی نام پدیدآورندگان وارد صفحه شخصی آن ها خواهید شد؛ البته اگر پدیدآورندگان کاربر این سامانه نباشند، تنها اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده آن ها نمایش داده می شود. همچنین با کلیک کردن بر روی نام نشریه یا همایش وارد صفحات مربوطه خواهید شد.

در زبانه بحث می توانید نظرات و سؤالات خود را درباره محتوای مقاله مطرح کنید. همچنین اگر به نظرتان می رسد این مقاله برای آشنایان شما مفید است، با استفاده از ابزار معرفی این مقاله را به آن ها معرفی کنید.

هر مقاله دارای کلیدواژه هایی است که نویسنده به صورت آزاد آن ها را انتخاب نموده است؛ اگر مقاله در این سامانه نمایه سازی شده باشد، برچسب ها (کلیدواژه های آن) در پایین صفحه درج می شود. با کلیک کردن روی برچسب های سامانه ستون ناوبری باز شده و سایر محتواهای مرتبط نمایش داده می شوند.

صفحه کتاب

در این نوع صفحه یک کتاب معرفی شده است. اگر مایلید درباره این کتاب، نظر خود را بیان کنید و یا چیزی بپرسید؛ وارد زبانه بحث (در همین صفحه) شوید. اگر به نظرتان می رسد این کتاب برای آشنایان شما مفید است، با استفاده از ابزار معرفی این کتاب را به آن ها معرفی کنید.

در زبانه «درباره» مشخصات کتاب و اطلاعاتی مانند فهرست، مخاطبان و مقدمه کتاب درج می شود. فایل کتاب (در صورت موجود بودن) در زبانه «متن» و یا به صورت فایل پیوست ارائه می شود.

با کلیک کردن روی نام پدیدآورندگان و ناشر وارد صفحه آن ها خواهید شد؛ البته اگر پدیدآورندگان و ناشران کاربر این سامانه نباشند، تنها اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده آن ها نمایش داده می شود.

اگر کتاب در این سامانه نمایه سازی شده باشد، برچسب ها (کلیدواژه های آن) در پایین صفحه درج می شود. با کلیک کردن روی برچسب های سامانه ستون ناوبری باز شده و سایر محتواهای مرتبط نمایش داده می شوند.

اگر کتاب قابل فروش باشد، دکمه فروش درون زبانه «درباره» نمایش داده می شود.

صفحه گزارش


این این نوع صفحه حاوی یک گزارش است. اگر مایلید درباره این گزارش، نظر خود را بیان کنید و یا چیزی بپرسید؛ وارد زبانه بحث (در همین صفحه) شوید. اگر به نظرتان می رسد این گزارش برای آشنایان شما مفید است، با استفاده از ابزار معرفی این گزارش را به آن ها معرفی کنید.

با کلیک کردن روی نام پدیدآورندگان و سازمان مربوطه وارد صفحه آن ها خواهید شد؛ البته اگر پدیدآورندگان و سازمان های مربوطه کاربر این سامانه نباشند، تنها اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده آن ها نمایش داده می شود.

اگر گزارش در این سامانه نمایه سازی شده باشد، برچسب ها (کلیدواژه های آن) در پایین صفحه درج می شود. با کلیک کردن روی برچسب های سامانه ستون ناوبری باز شده و سایر محتواهای مرتبط نمایش داده می شوند.

صفحه نشریه


در این صفحه مشخصات عمومی نشریه و پیوند شماره های آن درج شده اند. با کلیک کردن بر روی هر شماره نشریه، وارد صفحه آن شماره شده و به مطالب آن (در صورت وجود) دسترسی خواهید داشت.

در این صفحه یک شماره از نشریه معرفی شده است. برای مشاهده سایر شماره ها بر روی عنوان نشریه (در قسمت مشخصات) کلیک نمایید.

هر یک از مقالات این نشریه دارای صفحات مستقل هستند که با کلیک کردن بر روی هر کدام وارد صفحه مربوطه خواهید شد؛ اگر صفحه نشریه دارای زبانه «متن» باشد، تمامی مطالب آن به صورت پیوسته قابل مشاهده خواهد بود.

اگر این شماره از نشریه قابل فروش باشد، دکمه فروش درون زبانه «درباره» نمایش داده می شود.

صفحه همایش

در این صفحه مشخصات عمومی همایشی ادواری درج شده است. با کلیک کردن بر روی هر دوره، وارد صفحه آن می شوید.

در این صفحه یک دوره از همایش معرفی شده است. برای مشاهده سایر دوره ها بر روی عنوان همایش (در قسمت مشخصات) کلیک نمایید.

هر یک از مقالات این همایش دارای صفحات مستقل هستند که با کلیک کردن بر روی هر کدام وارد صفحه مربوطه خواهید شد؛ اگر صفحه همایش دارای زبانه «متن» باشد، تمامی مطالب آن به صورت پیوسته قابل مشاهده خواهد بود.

صفحات کاربری

صفحه کاربری

هر کاربر عضو سامانه دارای یک صفحه شخصی است. صفحه شخصی دارای زبانه های «درباره، مطالب، گزیده ها، روابط، دیوار و میزکار» است؛ زبانه های درباره، مطالب و گزیده ها را همه کاربران می بینند، اما زبانه هایروابط، دیوار و میزکار فقط برای خود کاربر قابل مشاهده است.

صفحه گروه

صفحه گروه شامل زبانه های «درباره، مطالب، گزیده ها، روابط، دیوار و میزکار» است. زبانه های درباره، مطالب و گزیده ها برای همه کاربران قابل مشاهده بوده و زبانه های روابط، دیوار و میزکار فقط برای اعضای گروه قابل مشاهده است.

صفحه کانال

کانال فضایی یک طرفه برای انتشار پست ها است. هر فرد یا سازمانی می تواند یک کانال برای معرفی خودش و ارتباط با مخاطبانش داشته باشد. صفحه کانال شامل زبانه های درباره، مطالب، گزیده ها و میزکار است. زبانه های درباره، مطالب و گزیده ها برای همه کاربران قابل مشاهده بوده و زبانه میزکار فقط برای مدیران کانال قابل مشاهده است.


↑ [1] Portal